Katyñ remembered - Boston - New England
Our Lady of Czestochowa, 655 Dorchester Ave., South Boston, Massachusetts
1940  Charków   Katyñ   Kozielsk   Miednoje   Ostaszków   Starobielsk   Twer  1940


Katyñ pamietany w Bostonie

IN MEMORY OF   KATYN - Boston

News   |   Our Lady of Katyn   |   The Boston Memorial   |   Links   |   Listy   |   Archives

Bóg Honor Ojczyzna

    _____________________________________________________
Web Site created by S. Tolak,  www.STpix.com