ULUBIONA  POEZJA


Baczynski - 24 XII
Herbert -Kaplan
Jan Pawel II -Tryptyk
Kochanowski - Tren II
Lesmian -Garbus
Norwid - Pismo
Rozewicz -Jak dobrze